Ehdot ja edellytykset Sajthotellet

Yleiset sopimusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan sopimuksiin, jotka tehdään sinun (asiakas/asiakas) ja AB Sajthotellet Sverige (556668-7041), jäljempänä Sajthotellet, välillä. Näitä ehtoja sovelletaan 2023-10-16 alkaen.

Käyttämällä Sajthotelletin web hosting -palveluita tai muita Sajthotelletin tarjoamia palveluita asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ("Yleiset ehdot"), jotka koskevat asiakkaan ja Sajthotelletin välistä palvelusopimusta (jäljempänä myös "tilaus"). Palvelun omistaa ja sitä hallinnoi AB Sajthotellet Sweden. Nämä käyttöehdot vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei pidä käyttää palveluitamme ja peruuttaa palvelusi.

1. Yleistä

 1. Näillä ehdoilla säännellään asiakkaan ja AB Sajthotellet Swedenin ja tarvittaessa Sajthotelletin alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden välistä suhdetta, joka koskee web hosting -tilauksia, verkkotunnuspalveluja ja palvelinpalveluja sekä niihin liittyviä lisäpalveluja.
 2. Asiakas voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Sopimuksen tekeminen edellyttää, että luonnollinen henkilö on täysi-ikäinen ja että oikeushenkilöllä on valtuudet tehdä sopimus oikeushenkilön puolesta.
 3. Asiakas ei voi laajentaa osapuolten välistä sopimusta koskemaan toista osapuolta, ellei Sajthotellet ja asiakas ole tehneet asiasta sopimusta. Verkkotunnusten ja muiden palvelujen osalta Sajthotelletilla on oikeus valita alihankkija ja vaihtaa tätä toimittajaa, kun Sajthotellet katsoo sen aiheelliseksi (tietosuojaselosteessa on täydellinen luettelo Sajthotelletin käyttämistä alihankkijoista). Sajthotelletilla on myös oikeus siirtää kaikki sopimukset olemassa oleville kumppaneille tai muille, jos Sajthotellet katsoo sen aiheelliseksi hyvin toimivan palvelun ylläpitämiseksi tai muista syistä.
 4. Sajthotellet toimittaa palvelut niin pian kuin se on teknisesti mahdollista (jos ne on tilattu asiakaspaneelin kautta, yleensä välittömästi, muuten yleensä 24 tunnin kuluessa) ja fyysiset tuotteet viiden (5) työpäivän kuluessa.

2. Web-, palvelin- ja verkkotunnustilaukset

 1. Sajthotelletin verkkotilaukseen sisältyvät palvelut näkyvät erillisessä tilausvahvistuksessa/laskussa/palvelusopimuksessa tai asiakaspaneelin tilauksen yleiskatsauksessa.
 2. Maksuton tuki tilauksille tilauskauden aikana sisältyy sähköpostin, chatin, tikettijärjestelmän ja puhelimen kautta. Sajthotelin asiakaspalvelun tavoittaa puhelimitse numerosta 0771-319 319 toimistoaikana (arkisin klo 09.00-17.00). Lisäksi Sajthotelletin asiakaspalvelupaneelissa (http://login.sajthotellet.com) on yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten web-isännän toimintoja tulisi hoitaa.
 3. Maksuton tuki rajoittuu normaaliksi katsottavaan laajuuteen, joka sisältää palvelun osat, joihin Sajthotellet voi suoraan vaikuttaa, mutta ei suoria kysymyksiä siitä, miten ohjelmointi tai vastaava olisi mukautettava ympäristöön, ellei kyseessä ole Sajthotelletille ainutlaatuinen räätälöinti.
 4. Tuki on rajoitettu ajallisesti yksityistilausten osalta enintään 1 tuntiin vuodessa ja tilausta kohden ja yritystilausten osalta enintään 2 tuntiin vuodessa ja tilausta kohden, ellei palvelusta ole erikseen toisin sovittu. Jos tukea tarvitaan edellä mainitun sitoumuksen lisäksi, veloitetaan sovellettava tuntihinta ja vähintään puoli tuntia (nykyinen tuntihinta on 1290 kruunua ilman arvonlisäveroa).
 5. Helpottaakseen asiakasta Sajthotellet haluaa monissa tapauksissa olla asettamatta rajoituksia tietyille palveluille, jolloin rajoittamaton on määritelty termiksi. Sajthotelletin määritelmä rajoittamattomuudesta on se, että palveluja tarjotaan kohtuullisissa rajoissa, joita ohjelmisto ja laitteisto voivat käsitellä. Sajthotellet pidättää itsellään oikeuden määritellä kohtuullisuuden rajat kussakin yksittäistapauksessa.
 6. Kun asiakas haluaa siirtää verkkotunnuksen, verkkosivuston tai muun palvelun toiselta verkkohotellilta tai muulta toimittajalta Sajthotelletille, Sajthotellet auttaa tässä. Siirtoa ei kuitenkaan voida koskaan taata, ja laajemmissa siirroissa Sajthotellet voi veloittaa työstä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Jos Sajthotellet ei onnistu siirtämään verkkotunnusta, vastuu siirrosta on asiakkaalla, eikä Sajthotellet ole tästä vastuussa.

3. sopimuskausi, irtisanominen jne.

 1. Sopimuksen kesto on yleensä vuosittainen ja toistaiseksi voimassa oleva riippuen siitä, mitä palvelusopimuksen tekohetkellä sovittiin.
 2. Palvelusopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa, ja sitä sovelletaan seuraavasta sopimuskaudesta alkaen. Irtisanominen ei oikeuta maksetun maksun palauttamiseen, ellei toisin sovita. Jos lasku on laadittu palvelusta, jota asiakas ei enää halua, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Sajthotelletiin hyvitystä ja uuden laskun laatimista varten, joka kattaa palvelut, jotka asiakas haluaa säilyttää. Jos lasku on maksettu, mitään laskun eriä ei voida hyvittää tai palauttaa jälkikäteen. Jos palvelu on peruutettu, asiakas voi omasta pyynnöstään sulkea palvelun ennen jakson päättymistä, muutoin se suljetaan palvelun päättyessä.
 3. Maksettu maksu palautetaan vain, jos peruutus perustuu Sajthotelletin tai sen alihankkijan vastuulla oleviin vakaviin toimintahäiriöihin. Toimintahäiriöiden tapauksessa maksu palautetaan häiriön keston mukaisesti suhteessa maksettuun maksuun.
 4. Asiakkaat voivat peruuttaa tilauksensa milloin tahansa, ja peruutus voidaan tehdä joko irtisanomalla palvelu asiakaspaneelissa, lähettämällä peruutus sähköpostitse tai postitse. Joihinkin palveluihin voidaan soveltaa erityisiä peruutusehtoja, jotka ilmoitetaan tilauksen yhteydessä hyväksytyissä erillisissä ehdoissa.
 5. Sajthotelletilla on oikeus irtisanoa sopimus, jos asiakas on rikkonut jotakin sopimuksen kohtaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti kirjeitse tai sähköpostitse. Irtisanominen katsotaan tapahtuneeksi kolmen (3) arkipäivän kuluttua siitä, kun kirje on jätetty postitse käsiteltäväksi tai kahden (2) arkipäivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä. Jos tiliä käytetään vakavasti väärin, irtisanominen voi tapahtua välittömästi, ja kirjallinen ilmoitus lähetetään samaan aikaan, kun irtisanominen tapahtuu.

4. Maksut, palkkiot jne.

 1. Maksut laskutetaan etukäteen, ellei toisin sovita. Tilatut palvelut aktivoidaan, kun Sajthotellet on saanut täyden maksun (huomaa, että pankkisiirrolla maksaminen kestää 1-2 työpäivää, ja tilausta pidennettäessä maksu on suoritettava hyvissä ajoin, jotta palvelu ei keskeydy). Maksu on mahdollista suorittaa kortilla Sajthotellet-sivuston kautta.
 2. Maksun laiminlyöneen asiakkaan tilaus keskeytetään, mutta ei ennen kuin maksumuistutus on lähetetty sähköpostitse ja näytetty asiakaspaneelissa. Huomaa, että maksamatta jättäminen johtaa palvelun keskeyttämiseen (palvelu katkaistaan automaattisesti sopimuskauden viimeisenä päivänä). Jos jostakin palvelusta on maksamattomia laskuja, tämä voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka voidaan myös keskeyttää maksua odotettaessa.
 3. Sajthotellet pidättää oikeuden mukauttaa palvelun maksua. Maksumuutokset voivat tulla voimaan vain uuden sopimuskauden yhteydessä.
 4. Sajthotelletin asiakkaan puolesta rekisteröimät verkkotunnukset rekisteröidään hakijan omistajaksi. Sajthotelletin rekisteröimät verkkotunnukset laskutetaan edelleen Sajthotelletilta, lukuun ottamatta niitä verkkotunnuksia, joissa verkkotunnusrekisterin säännöt eivät sitä salli.
 5. Asiakkaat, jotka haluavat siirtää verkkotunnuksen toiselle web-isännälle tai haluavat hallinnoida verkkotunnusta kokonaan itse muista syistä, ovat oikeutettuja tekemään niin milloin haluavat. Asiakas maksaa verkkotunnusrekisterin omistajanvaihdoksesta perimät maksut ja muut siirtoon tai omistajanvaihdokseen liittyvät kustannukset. Sajthotellet käsittelee verkkotunnuksen maksun, kunnes verkkotunnus on vaihtanut omistajaa tai siirretty.
 6. Jos maksu suoritetaan laskun eräpäivän jälkeen, verkkotunnus voi vanhentua. Heti kun maksu on suoritettu, Sajthotellet rekisteröi tai uusii verkkotunnuksen. Joissakin tapauksissa verkkotunnuksen huipputason rekisteri perii korotetun maksun, ja jotta Sajthotellet voi suorittaa uusimisen näissä tapauksissa, asiakkaan on myös maksettava Sajthotelletille tämä korotettu maksu. Näiden lisämaksujen välttämiseksi maksu on aina suoritettava ajoissa. Näiden maksujen kustannukset näkyvät verkkotunnuksen hinnastossa. Kaikki verkkotunnukset, jotka maksetaan eräpäivän jälkeen, ovat vaarassa poistua rekisteristä. Jos näin tapahtuu, Sajthotellet ei ole vastuussa.
 7. Maksu voidaan suorittaa laskussa ilmoitetulle tilisiirto- tai pankkitilille. Maksu voidaan suorittaa myös Paysonin ja PayPalin kautta asiakaspaneelissa.
 8. Jos maksua ei suoriteta, myönnetyt laskut hyvitetään yleensä ja kaikki palvelut peruutetaan (ellei toisin sovita). Jos palvelu irtisanotaan maksamatta jättämisen vuoksi, asiakkaan tiedot (verkkosivustot, verkkotunnukset, sähköposti jne.) poistetaan kahden viikon kuluessa palvelun eräpäivästä. Poistettujen tietojen palauttaminen ei ole mahdollista.

5. Sopimusten ja verkkotunnusten siirto

 1. Asiakas voi siirtää sopimuksen Sajthotelin suostumuksella. Siirto ja suostumus on tehtävä kirjallisesti.
 2. Asiakkaiden, jotka haluavat siirtää Sajthotelletin kautta omistamansa verkkotunnukset, on lähetettävä uuden omistajan tiedot luomalla tukitapaus. Sajthotellet tuottaa tämän jälkeen lomakkeen, jonka nykyinen omistaja allekirjoittaa. Varsinaisesta omistajanvaihdoksesta voi aiheutua kustannuksia aluetason verkkotunnuksesta riippuen.

6. sivuston isännän vastuu

 1. Sajthotellet tai sen alihankkijat eivät valvo Sajthotelletin tai alihankkijoiden palvelimilla olevia tietoja tai aineistoa, ks. kuitenkin pykälät 6.3 ja 8.2. Toiminnallisista syistä Sajthotellet pidättää itsellään oikeuden tutkia ja käyttää kaikkia Sajthotelletin järjestelmään tallennettuja tietoja, joilla voi olla merkitystä tutkinnan onnistumisen kannalta, virheiden ja toimintahäiriöiden selvittämisen yhteydessä tai palvelun toimittamisen varmistamiseksi. Sajthotellet ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen suorista tai epäsuorista vahingoista ja taloudellisista menetyksistä, jotka johtuvat virheistä, viivästyksistä, puutteista, keskeytyksistä, tietojen toimittamatta jättämisestä, saatavuuden puutteesta tai vastaavista olosuhteista tai tapahtumista, jotka eivät ole Sajthotelletin suorassa valvonnassa. Sajthotellet ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jos joku rikkoo Sajthotelletin tai sen alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden tietokoneresursseja ja pääsee käsiksi tietoihin, tuhoaa tai vääristää niitä, ellei Ruotsin laissa toisin säädetä.
 2. Sajthotellet ei koskaan poista asiakkaan tietoja. Pidätämme kuitenkin oikeuden siirtää tietoja muille tietovälineille järjestelmäteknisistä syistä. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä kaikki asiakkaan tilillä olevat tiedot poistetaan kahden viikon (14 päivän) kuluttua irtisanomisesta tai sopimuskauden päättymisestä.
 3.  Sajthotellet käsittelee kaikkia asiakastietoja luottamuksellisina asiakkaan koskemattomuuden suojaamiseksi. Sajthotellet takaa, että asiakkaiden tiedostoalueilla tai sähköpostitileillä olevia tietoja ei luovuteta luvattomille henkilöille tai anneta luvattomien henkilöiden käyttöön, ks. kuitenkin 6.1 §:n toinen kappale. Sajthotellet voi valtuutetun lainvalvontaviranomaisen päätöksellä joutua luovuttamaan tällaisia tietoja asianomaisille viranomaisille. Jos asiakasta epäillään rikoksesta, Sajthotellet voi luovuttaa tietoja tai tehdä vapaaehtoisen rikosilmoituksen rikostutkintaviranomaiselle ilman, että Sajthotelletilta pyydetään tällaisia tietoja.
 4. Sajthotellet takaa kuhunkin tilaukseen sisältyvien palvelujen saatavuuden vähintään 99% kuukausittain laskettuna. Tavallinen suunniteltu palvelu tapahtuu yleensä yöllä (klo 23.00-06.00), eikä sitä käytetä käytettävyyden laskentaperusteena, ellei tämä palveluaika ylitä yhteensä 10 tuntia kuukaudessa. Hätätapauksissa tehtävät tietoturvapäivitykset, jotka edellyttävät välitöntä toimintaa, eivät myöskään ole käytettävyyden laskentaperuste. Rikollinen hyökkäys Sajthotelletin tai toimittajiemme järjestelmiä vastaan, joka johtaa toimintakatkokseen, ei myöskään ole käytettävyyden laskentaperuste. Jos takuuaika ylittyy, jatkuvaa tilausta jatketaan korvauksena yhdellä kuukaudella maksutta. Jos takuuaika ylittyy niin, että käytettävyys laskee alle 95%:n, asiakkaalla on oikeus saada korvauksena jatkettu tilaus kahdella kuukaudella veloituksetta. Jos takuuaika ylittyy niin, että saatavuus laskee alle 90%, asiakkaalla on oikeus saada korvaus kolmen kuukauden jatkotilauksen muodossa. Tämän sopimuskohdan mukaisia korvauspyyntöjä on pyydettävä Sajthotelletilta viimeistään kahden viikon (14 päivän) kuluessa siitä, kun oikeus vedota sopimuskohtaan on syntynyt.

7. asiakkaan vastuu

 1. Asiakas sitoutuu noudattamaan Ruotsin lainsäädäntöä, mikä koskee myös sen vastaisia linkitettyjä kohteita. Asiakkaan on noudatettava myös muita säännöksiä, jotka voivat olla edellytyksenä Internetin liikennemahdollisuuksien tai niiden osan käytölle.
 2. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä luvattomasti Internetiin liitettyjä tietokoneresursseja kokonaisuutena, eikä Sajthotelletia tai sen alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita.
 3. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, joita hän tekee tilinsä (tiliensä) kautta kirjeenvaihdon, roskapostin jne. muodossa. Roskapostia pidetään tilin väärinkäyttönä ja se voi johtaa tilin sulkemiseen.
 4. Asiakas on myös vastuussa kaikista tiedoista, jotka hän julkaisee verkkosivustoillaan tai muutoin asettaa saataville Sajthotellet-tilauksensa kautta.
 5. Asiakas ei saa myydä, vuokrata tai luovuttaa tilaa omille asiakkailleen kiintolevytilan puitteissa ilman Sajthotelletin lupaa. Tämä koskee sekä asiakkaita, joilla on oma verkkotunnus, että Sajthotelletin minkä tahansa verkkotunnuksen alla olevia asiakkaita. Sama koskee myös muita palveluja, kuten sähköpostiosoitteita, joita tarjotaan Sajthotelletin kanssa tehdyllä sopimuksella. Omilla asiakkailla tarkoitetaan kaikkia, jotka eivät ole yrityksen työntekijöitä, perheenjäseniä tai vastaavia. Sajthotelletilla on jälleenmyyntitilejä, jotka soveltuvat hyvin tähän tarkoitukseen, eivätkä ne vaadi erityistä lupaa jälleenmyyntiin.

8. Käyttäjäkäytäntö

 1. Sajthotellet on sitoutunut hyvään maineeseensa ja torjuu siksi kaikenlaisen Internetin kevytmielisen käytön. Sajthotellet pidättää siksi oikeuden arvioida vapaasti seuraavia sääntöjä.
 2. Sajthotelletilla on oikeus tarkistaa asiakkaidemme tallennustilan tiedot, jos epäillään, että asiakas rikkoo sopimusta. Jos käyttäjä rikkoo sopimusta, pidätämme oikeuden estää sopimattomiksi katsotut tiedot, jos rikkomus on vakava, asiakas voidaan keskeyttää kokonaan tai osittain myöhemmästä käytöstä ilman oikeutta Sajthotelletille maksettujen maksujen palauttamiseen.
 3. Verkkotilaukset antavat asiakkaalle mahdollisuuden julkaista ja tarjota aineistoa Internetissä http- tai ftp-tekniikan avulla.
 4. Sivuston ylläpitäjällä on aina oltava suora sopimus sen verkkotunnuksen omistajan kanssa, jolla verkkosivut julkaistaan (poikkeuksia voidaan tehdä, ja jälleenmyyjäsopimusten tapauksessa jälleenmyyjän ja loppuasiakkaan välillä on oltava suora sopimus). Julkaistavista verkkosivuista on käytävä selvästi ilmi sivujen julkaisemisesta vastaava henkilö, yritys tai organisaatio.
 5. Asiakas voi siirtää verkkosuunnittelun, päivittämisen ja muut tilaukseen liittyvät työt toiselle henkilölle tai organisaatiolle. Tämä ei rajoita asiakkaan vastuuta.

9. Etäsopimukset

 1. Kuluttajansuojasta etämyyntisopimuksissa ja kotimyyntisopimuksissa annetun lain (2000:274) mukaan peruuttamisaika on 14 päivää. Verkkotunnuksen rekisteröintiä tai web-hosting-palvelun aktivointia koskevaa tilausta on pidettävä palvelun tarjoamisena. Suoritus alkaa edellä mainitussa laissa määritellyn peruutusajan (14 päivää) kuluessa, johon asiakas suostuu tilatessaan verkkotunnuksen ja web-hosting-palvelun. Suostumuksesta seuraa, että peruutusoikeutta ei ole, ks. edellä mainitun lain 14 §:n 1 momentti.

10. Tietosuoja- ja tietosuojapolitiikka (GDPR)

 1. Kaikkien sopimusten olennaisena osana sovelletaan Sajthotelletin tietosuoja- ja tietosuojakäytäntöä, jossa kerrotaan, miten Sajthotellet käsittelee henkilötietoja ja asiakkaan oikeuksia Ruotsin lain ja GDPR:n mukaisesti.
 2. Asiakas on vastuussa henkilötiedoista, joita hän käsittelee Sajthotelletin tarjoamien resurssien käytön kautta. Jos tarvitaan henkilötietojen avustajasopimus, tällainen sopimus on saatavilla tämän sopimuksen erottamattomana osana, ja asiakas sitoutuu hyväksymään sen suunnittelun. Jos tarvitaan erityisesti mukautettua henkilötietosopimusta, asiakkaan on otettava yhteyttä Sajthotelletiin tällaisen sopimuksen laatimiseksi yhdessä Sajthotelletin kanssa, ja jos tällaisen sopimuksen laatimisesta aiheutuu kustannuksia, asiakas maksaa ne.

11. ylivoimainen este

 1. Sajthotellet on vapautettu vahingonkorvauksista ja muista seuraamuksista, jos sopimuksen täyttäminen on estynyt tai estynyt minkä tahansa olosuhteen vuoksi - kuten esimerkiksi. sota, hallituksen väliintulo, levottomuudet, energiahuollon rajoitukset, työmarkkinahäiriöt, kiellot, rajoitukset, lupien puuttuminen, onnettomuudet, epäsuotuisat liikenne- tai sääolosuhteet tai alihankkijoiden toimitusten puuttuminen - joita Sajthotellet ei voinut kohtuudella ennakoida sopimuksen tekohetkellä ja joiden seurauksia Sajthotellet ei voinut välttää tai voittaa.

12. riita

 1. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan Ruotsin tuomioistuimissa Ruotsin lainsäädännön mukaisesti, mieluiten Tukholman käräjäoikeudessa.