Om Sajthotellet

Webbhotell sedan 2000

Sajthotellet har en gedigen historia inom webbhotellbranschen, med en erfarenhet som sträcker sig tillbaka till år 2001. Vårt främsta mål är att erbjuda en förstklassig webbhotellstjänst till ett mer konkurrenskraftigt pris än våra branschkollegor. Storleksmässigt befinner sig Sajthotellet i mellanklassen, vilket gör oss tillräckligt stora för att bedriva vår verksamhet på ett seriöst sätt.

Vi förstår vikten av att upprätthålla hög tillgänglighet och minimera driftsstörningar. Därför arbetar vi ständigt med att säkerställa att vår utrustning är tillförlitlig och robust.

För att hålla våra kunder informerade om vår drift och eventuella störningar har vi skapat webbplatsen sajthotellet.driftinformation.se. Där kan du hitta uppdaterad information om pågående störningar, planerat underhåll och historik över avbrott. För att säkerställa att denna webbplats är tillgänglig för våra kunder även vid större problem är den placerad i ett separat datahall som finns inom EU. Därmed kan våra kunder alltid ha tillgång till viktig driftinformation, oavsett rådande omständighet.

Fysisk Placering och Säkerhet

Sajthotellets dedikation till säkerhet och driftsstabilitet är tydligt reflekterad i vårt val av serverplacering. Våra servrar, som utgör kärnan i vårt webbhotell, huseras i den pålitliga serverhallen i Västberga, Stockholm. Denna serverhall är ägd och drivs av företaget GleSYS AB.

Säkerhet är av yttersta vikt för oss, och vår serverhall är utrustad med ett omfattande utbud av skyddsåtgärder för att säkerställa integriteten och tillgängligheten för våra kunders data. Bland de säkerhetssystem som implementerats finner vi:

  1. Larm: Avancerade larm- och övervakningssystem som håller noga uppsikt över serverhallen.
  2. Kyla: Effektiv kylning för att garantera att våra servrar fungerar optimalt och undviker överhettning.
  3. Avancerat släckningssystem: En sofistikerad släckningsmetod för att hantera eventuella brandrisker på ett snabbt och effektivt sätt.
  4. Avbrottsfri kraft (UPS) och diesel: En kontinuerlig strömförsörjning är av yttersta vikt. Vår serverhall är utrustad med UPS-system och dieselelverans för att säkerställa driftskontinuitet även vid strömavbrott.
  5. Nätinfrastruktur: Vi har investerat i en pålitlig och snabb nätinfrastruktur för att säkerställa snabb dataöverföring och tillgänglighet.
  6. Inbrottskydd: Fysiska säkerhetsåtgärder och övervakningssystem för att skydda mot obehörig åtkomst.

Våra internetleverantörer är Portlane samt BredBand2, vars core-routrar befinner sig i samma serverhall. Detta möjliggör en helt redundant anslutning med fiberoptik som kommer in från olika riktningar i fastigheten. Det innebär att vi har flera backupvägar för att säkerställa konstant uppkoppling till vårt webbhotell, även om någon del av nätverket skulle störas.