Sajthotellet Support

Support

Support ingår via både supportärende (ticket) och via telefon när du köpt konto för webbhotell på Sajthotellet.

Webbmail

Du kan läsa din e-post på webben genom webbmailen. Du loggar in med din e-postadress och tillhörande lösenord.

Serveruppgifter för inkommande och utgående e-post

Användarnamnet för e-postkontot utgörs av hela e-postadressen. Lösenordet har valts av den som skapade e-postkontot.

Generellt ska följande uppgifter användas till e-postklient (e-postprogram) i mobil, dator eller annan enhet.

Uppgifter för e-postprogram
Användarnamn: e-postadressen
Lösenord: lösenordet till e-postadressen
Inkommande mailserver (POP/IMAP): mail.smartemail.se
Inkommande serverport:
POP: 995 med SSL, 110 utan SSL
IMAP: 993 med SSL, 143 utan SSL

Utgående mailserver (SMTP): mail.smartemail.se
Utgående serverport: 465 med SSL, ange port 2500 utan SSL om din enhet inte stödjer detta!
Utgående serverport: 587 (TLS)

OBS! För kontaktformulär på hemsida använd port 587 om inte 465 fungerar.

Utgående mailserver kräver autentisering (användarnamn samt lösenord)

Hur du lägger in detta i just din e-postklient framgår i manualen för just din enhet. Vi har lagt upp några exempel i vår kunskapsbas.

Telefonsupport

Skulle du ha problem att logga in eller om du inte hittar den information du söker är du varmt välkommen att oss via telefon: 0771 319 319 eller via supportärende (ticket).

Teamviewer

För att underlätta med fjärrhjälp så ber vi er att installera Teamviewer innan kontakt med supporten, i annat fall kommer du bli hänvisad till att ringa om efter att du har installerat programvaran. Du kan ladda ned programmet här:

Ladda ner Teamviewer här!

* Om du är konsult och ringer på uppdrag av kunden, så kommer vi att debitera kunden normal timtaxa 645 kr + moms per påbörjad halvtimme.