Serverhall

När du hyr en server hos Sajthotellet placeras utrustningen i en toppmodern serverhall i centrala Stockholm, som är belägen i Västberga. Hallen ägs och drivs av GleSYS AB.

Inbrott

Serverhallen har ett väl tilltaget och omfattande skalskydd. All inpassering loggas av inpasseringssystemet; dessutom är hallen kameraövervakad och ronderas av väktare dygnet runt . Inbrottslarm finns i hela lokalen.

Endast behörig teknisk personal har tillträde till datahallen och andra känsliga områden.

Ett datacenter som prioriterar klimat och hållbarhet

I dagens digitaliserade värld utgör datacenter en betydande del av de globala utsläppen, med en andel som uppgår till hela 2 procent av världens årliga koldioxidutsläpp. Därför är det både glädjande och förmånligt att kunna berätta mer i detalj om vårt nya, klimatsmarta datacenter och dess åtgärder för att minska påverkan på miljön.

Först och främst drivs vårt datacenter med uteslutande förnybar el, vilket innebär att vi inte bara minskar vår egen klimatpåverkan utan även bidrar till övergången till ren energi. Genom att använda energikällor som sol-, vind- eller vattenkraft kan vi vara säkra på att vi inte bidrar till ökningen av koldioxidutsläpp.

Vidare arbetar vi aktivt med återvinning av värme som genereras av vårt datacenter. Istället för att släppa ut denna värme i atmosfären, kan vi effektivt återanvända den i närliggande sammanhang, såsom uppvärmning av byggnader eller andra miljövänliga energibehov.

Genom dessa insatser försäkrar vi oss om att vårt datacenter inte bara möter de tekniska kraven för pålitlig hosting, utan också att vi aktivt minskar dess klimatpåverkan, vilket är en viktig del av vårt engagemang för en mer hållbar och miljövänlig framtid.

Byggstandard för datacentret

Vårt datacenter har stått som en pelare av hållbarhet och effektivitet i sitt skapande. Vårt primära mål var att skapa en infrastruktur som inte bara möter moderna krav, utan också aktivt bidrar till en bättre framtid. Några av våra framstående egenskaper inkluderar:

  1. Överskottsvärme blir till resurs: Varje del av vårt datacenter är optimerat för att återvinna överskottsvärme och minimera onödig energiförbrukning.
  2. Strikt tillgänglighet enligt Tier-2+: Vår design och infrastruktur är utformad för att säkerställa en konstant och pålitlig tillgänglighet.
  3. Säkerhet i toppklass: Datahallarnas skalskydd har den högsta skyddsklassificeringen – klass 3, vilket garanterar en trygg miljö för din data.
  4. Miljövänlig energi: Vårt reservkraftsystem drivs av miljöbränslet EcoPar® och våra UPS- och kylsystem följer N+1-standarder för oavbruten drift.
  5. Brandsäkerhet: : VESDA-laser och automatisk släckanläggning med Novec™ 1230 som släckmedium
  6. Direktkopplade larm: Vårt brandlarm och inbrottslarm är direktkopplade till räddningstjänsten och larmcentralen för snabb respons.
  7. Konstant konnektivitet: Vi erbjuder en enastående nivå av konnektivitet med redundanta nätverksanslutningar via flera nätverksoperatörer, vilket garanterar oavbruten uppkoppling.

Denna imponerande kombination av teknologi och hållbarhet definierar vårt datacenter och vårt engagemang för att uppfylla de mest krävande behoven av både idag och imorgon.

Strömförsörjning med hög redundans

Vår serverhall har ett strömförsörjningssystem med en imponerande nivå av redundans och säkerhet. Här är några detaljer som belyser vår höga standard:

  1. Dubbelmatning: Elen som försörjer serverhallen kommer från två separata riktningar och är fullständigt isolerad från övrig elförsörjning i byggnaden. Denna dubbla matningssystem är redundant ända fram till varje enskilt rack i serverhallen, vilket ger både A- och B-ström som matas in från olika säkerhetssystem. Detta är en försiktighetsåtgärd för att garantera att om en säkring skulle gå sönder, fortsätter strömmen att flöda oavbrutet. Varje serverrack är avsett för 32 Ampere per säkringsgrupp, vilket ger totalt 64 Ampere per rack.
  2. UPS (Uninterruptible Power Supply): Vi använder UPS-system som skyddar mot både strömavbrott och ojämn strömkvalitet, inklusive överspänning. Om det skulle uppstå ett strömavbrott aktiveras automatiskt ett dieselbaserat reservkraftaggregat. Detta säkerställer att din utrustning alltid är igång och att du inte förlorar någon data vid oförutsedda strömavbrott.
  3. Månadsvis test och belastningsprov: För att bibehålla hög pålitlighet genomför vi månatliga tester och belastningsprov på våra dieselgeneratorer, UPS-system och batterier. Detta är en ytterligare försäkran om att vårt strömförsörjningssystem alltid är i toppskick och redo att hantera eventuella utmaningar.

Denna noggranna strömförsörjningsinfrastruktur är utformad för att ge dig en konstant och säker elektrisk försörjning för dina servrar och utrustning, oavsett omständigheterna.

Internetanslutning

Anslutningen är redundant och det finns ett flertal oberoende fiberanslutningar indragna i serverhallen. Sajthotellet använder sig av två internetförbindelser som är Portlane och Bredband2. Med en totalkapacitet överstigande 160 Gigabit/s.

Sajthotellets drift- och servertjänster.